Testy ciągłości z oscyloskopem

r_201_13_2
Testy ciągłości z oscyloskopem
Korzystanie ze standardowego omomierza do rozwiązywania problemów z płytą wypełnioną elementami SMD może być nieco trudne i czasochłonne.
Wypróbuj tę nową metodę; wykorzystując oscyloskop i generator sygnału.
Naciskając zaostrzoną końcówkę sondy oscyloskopu na interesujące pole kontaktowe, dotknij końcówki wyjścia generatora sygnału na każdym polu kontaktowym, który powinien mieć połączenie z pierwszym polem kontaktowym.
Teraz dość łatwo widać kątem oka, czy jest dobre połączenie, brak połączenia lub połączenie przerywane/wadliwe.
Ślad w środku wskazuje na dobre połączenie.
Obcięcie dolnej połowy przebiegu sinusoidalnego jest prawdopodobnie wytwarzane przez diody zabezpieczające wejścia CMOS układu i jest dobrym znakiem.
Upewnij się, że przewody są prawidłowo uziemione w obwodzie.
Bardziej zniekształcony przebieg (poniżej) wskazuje niewłaściwe połączenie (fot. 1).
Autor: Burkhard Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.