Timer 555 steruje wieloma diodami LED z pojedynczego ogniwa NiMH

r_2

Za pomocą timera CMOS 555 i pojedynczego tranzystora NPN można sterować aż siedmioma diodami LED zużywając minimalną ilość napięcia i mocy z pojedynczego ogniwa NiMH (akumulatora lub baterii niklowo-metalowo-wodorkowej).
Układ działa, tworząc znacznie wyższe impulsy napięciowe niż napięcie do zasilania układu poprzez pulsowanie cewki indukcyjnej mocy o bardzo wysokiej dobroci Q.
Obwód wytwarza impulsy napięciowe o wartości 23V z wykorzystaniem ogniwa NiMH o napięciu 1,25V z siedmioma podłączonymi diodami LED.
Obwód korzysta z timera CMOS, ponieważ działa on przy niskich napięciach w tym przypadku, tak niskim jak 1V. Pojedyncza biała dioda LED o jasności 9300 mcd zachowuje swój blask aż do niskiego napięcia.
Układ działa przez 192 godziny przy użyciu ogniwa NiMH o pojemności znamionowej 2000mAh. Wyjście timera jest powtarzającym się impulsem o szerokości 4.5ms i częstotliwości 222kHz. Mimo że możesz użyć układu do zasilania dowolnej diody LED, działa najlepiej przy diodach LED wysokiej jasności, diody LED wysokiej mocy o jasności znamionowej 3000 mcd lub wyższej.
Oczywiście im wyższa wartość znamionowa jasności w millikandelach, tym jaśniej będzie świeciła dioda LED.
Diody LED można łączyć równolegle, jeśli ich napięcie napięciowe jest równe; w przeciwnym razie, jasność świecenia diody LED o najniższym napięciu będzie przewyższać pozostałe diody LED.
Za pomocą połączenia równoległego wszystkie diody LED będą świecić z jednakową jasnością, jeśli ich napięcia w kierunku przewodzenia są zgodne. Dodanie diod LED nie zwiększa poboru prądu z akumulatora, ale zmniejsza jasność świecenia wszystkich podłączonych diod LED.
Zaletą szeregowego połączenia diod LED – co jest możliwe, ze względu na wytwarzane wysokie napięcie impulsowe – jest taka sama jasność świecenia wszystkich diod LED, niezależnie od ich indywidualnych spadków napięcia w kierunku przewodzenia i znamionowych wartości jasności w milikandelach.
Każda dodatkowa dioda LED zmniejsza dodatkowo napięcie i zmniejsza w rezultacie prąd płynący w łańcuchu szeregowo połączonych diod LED, obniżając ich jasność świecenia.
Użycie siedmiu diod LED z pojedynczym ogniwem 1.25V pobiera prąd o wartości tylko 8mA. Po dodaniu ogniwa 1.25V do wejścia zasilania, diody LED zaczynają tak jasno świecić, że trudno na nie patrzeć.
Przy zasilaniu 2.5V, wartości szczytowe impulsów napięcia wzrastają do 70V bez podłączonych diod LED. Po podłączeniu diod, napięcie wyjściowe osiąga wartość 25V. Pobór prądu przy 2.5V wynosi 20mA. Autor: Chuck Irwin

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.