Tylko dla początkujących – co to jest napięcie PIV (peak inverse voltage) lub PRV (peak reverse voltage)?

75_got72_got
Szczytowe napięcie odwrotne (PIV) [lub PRV (szczytowe napięcie wsteczne)] diody ma pierwszorzędne znaczenie przy projektowaniu systemów prostownikowych.

Przypomnijmy, że to napięcie znamionowe nie może zostać przekroczone w obszarze odwrotnej polaryzacji lub dioda wejdzie do obszaru lawinowego Zenera.
Wymagana wartość PIV dla prostownika półfalowego może być określona na podstawie rys.1, który wyświetla diodę z polaryzacją odwrotną z rys. 2 z maksymalnym przyłożonym napięciem.
Stosując prawo napięcia Kirchhoffa, jest dość oczywiste, że wartość PIV diody musi być równa lub większa niż szczytowa wartość przyłożonego napięcia. W związku z tym zachodzi zależność jak we wzorze 1. ##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.