Układ analogowy świateł „goniących” (ang. chaser) LED

r_910_19_2
Pokazany tutaj obwód składa się z dziewięciu stopni odwracającego wzmacniacza tranzystorowego połączonych szeregowo z podłączoną diodą LED między emiterem a masą.

Wyjście ostatniego stopnia jest podłączone do wejścia pierwszego stopnia.
Zasada jest podobna do działania oscylatora pierścieniowego opisanego.
Podobne, ale nie identyczne, ponieważ stopnie w tym obwodzie mają dodatkowe elementy opóźniające utworzone z rezystora 33kΩ i kondensatora elektrolitycznego 47μF.
Obwód działa z dowolną nieparzystą liczbą wybranych stopni LED, na przykład z dziewięcioma (jak pokazano tutaj).
Projekt oscyluje bardzo niezawodnie, a sposób, w jaki migające diody LED, które najpierw rozjaśniają się, by po chwili stopniowo gasną, jest całkiem nowością.
Jeśli oglądasz tylko dwie diody LED, wyglądają one jak zwykły migacz, ponieważ obok ciemnej zawsze świeci jedna dioda LED.
Ale przy krążących światłach wygląda to na znacznie bardziej skomplikowane.
Wszelkie zakłócenia będą również podróżować wokół pierścienia.
Autor: Burkhard Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.