Układ przeciwdziałający nieprawidłowemu wyzwalaniu timera 555

180_got

Zwykle podczas włączania zasilania ma miejsce nieprawidłowe wyzwalanie timera IC 555, co powoduje niepożądany (nieoczekiwany) sygnał wyjściowy, który uruchamia cykl czasu zegara.
Obwód staje się nieefektywny, zwłaszcza wtedy, gdy obciążenie musi być zasilane tylko wtedy, gdy jest to pożądane.
Oto prosty obwód eliminujący fałszywe (niepożądane) wyzwalanie timera 555. Obwód jest podłączony w trybie monostabilnym i podłączony do masy przez styk N/O przekaźnika RL (b), jak również przez przełącznik S2. Kiedy włącznik zasilania S1 jest włączony, obwód nie zostanie podłączony do masy, aż pojawi się moment chwilowego naciśnięcia przełącznika S2.
Aby podać impuls wyzwalający do przekaźnika timera na styk 2, należy nacisnąć chwilowo przełącznik S2. Aby aktywować przekaźnik do obsługi obciążenia, włączyć należy zasilanie obwodu, naciskając przez moment przycisk S1, a następnie S2.
Wynikowy sygnał wyjściowy na pinie 3 dąży do wysokiego stanu logicznego i zasila przekaźnik RL w celu obsługi obciążenia.
Teraz po chwilowym naciśnięciu S2, obwód pozostaje włączony, ponieważ masa zostaje podłączona do styku N/O przekaźnika RL(b).
Jednocześnie styk 2 jest odłączony od styku N/C przekaźnika RL(b), co zapobiega dalszemu wyzwalaniu.
Czas wzbudzenia przekaźnika (około 3 minuty) można łatwo zmienić zmieniając wartości rezystora R1 i kondensatora C1 zgodnie z wymaganiami obciążenia. Pod koniec cyklu przekaźnik zostaje pobudzony, a układ zostaje odłączony od masy. Autor: AJAY SINGH

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.