Układ przejścia przez zero zapobiega szumom prądu AC

Zero_Crossing

Aby prawidłowo sterować źródłami prądu zmiennego za pomocą układów półprzewodnikowych, potrzebny jest impuls, który zasygnalizuje początek rosnącego zbocza prądu przemiennego.
Jednak w większości przypadków linie energetyczne nęka są mocno zakłócone, więc konieczne jest określenie momentu przekroczenia sygnału przez zero w tych warunkach.
Musi istnieć sposób, aby obwody półprzewodnikowe rozróżniały ten szum.
Kilka regulacji obwodu detektora przejścia przez zero pozwala mu działać powyżej poziomu zakłóceń (patrz rysunek).
Transformator ma bardzo małą moc sterującą, co poprawia bezpieczeństwo obwodu.
Wyjście transformatora jest połączone z tradycyjnym mostkiem prostowniczym, a kondensator 100μF filtruje prostowany sygnał, aby uzyskać stabilizowany sygnał prądu stałego.
Dodanie regulatora LM7805 wytwarza napięcie +5V DC do zasilania komparatora i ustawienia poziomu napięcia wyjściowego. Przetwornik DC-DC, taki jak ADM660, może zapewnić napięcie ujemne, jeśli takie jest potrzebne.
Sekretem wyznaczenia rosnącego zbocza linii energetycznej jest pobranie prądu przemiennego od strony wejścia mostka w celu porównania.
Rezystory R1 i R2 tworzą dzielnik napięcia, który zmniejsza napięcie szczytowe prądu przemiennego do poziomu odpowiedniego dla wejścia komparatora (U2).
Jednak pozostawienie drugiego wejścia komparatora połączonego z masą przyniesie błędne wyniki monitorowania poziomu przejścia przez zero ze względu na zakłócenia.
Aby poprawić wyniki, należy dodać mały dzielnik z dobranymi rezystorami R3 i R4 w celu dostosowania poziomu wyzwalania komparatora do punktu, w którym obserwowany jest stały okres impulsów.
Przy wartościach elementów pokazanych na schemacie, detektor działa bezbłędnie i daje bardzo satysfakcjonujące wyniki.

Autor: Nick Ierfino

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.