Układ zarządzający regulatorem napięcia

r_910_07_2
Wszyscy będą zaznajomieni z problemem spadku napięcia na przewodach, złączach lub elementach filtrujących, takich jak dławiki, które zmuszają napięcie na wyjściu regulatora do ustawienia wyższego niż napięcie robocze obwodu.

Jeżeli pobierany prąd spadnie, wówczas napięcie robocze wzrośnie powyżej jego wartości nominalnej; gdy prąd rośnie, napięcie spada.
Pomoc przychodzi tutaj w postaci cztero-wejściowego układu MAX1804 Feedback Integrator, nowatorskiego produktu firmy Maxim (www.maximic.com).
Urządzenie można podłączyć do ulubionego regulatora napięcia i będzie interweniować w pętli sprzężenia zwrotnego, jeśli którekolwiek z jego czterech wejść będzie zasilane zbyt niskim napięciem.
MAX1804 zarządza precyzyjnym sterowaniem napięciem wyjściowym regulatora, zwiększając je do momentu, gdy najniższe wykryte napięcie zostanie poprawione.
Niewykorzystane wejścia do MAX1804 są automatycznie wyłączane, jeśli obecne napięcie jest niższe niż 90% wartości nominalnej.
Dlatego układ MAX1804 nie będzie interweniował w pętli sprzężenia zwrotnego, jeśli spadek napięcia będzie zbyt duży.
Urządzenie przeznaczone jest do napięć zasilających od +2,7V do +5,5V. Jest zasilane bezpośrednio z wyjścia kontrolowanego regulatora.
Wyprowadzeni OUT układu MAX1804 jest połączone z pinem sprzężenia zwrotnego regulatora za pośrednictwem rezystora R3, który ma raczej wyższą wartość niż rezystory R1 lub R2.
Pin OUT pobiera tyle prądu, ile jest konieczne do sprowadzenia do potencjału masy, aby zmusić regulator do podniesienia napięcia wyjściowego, aby najniższe z wejść MAX1804 wzrosło czterokrotnie do napięcia na pinie ADJ.
Napięcie na pinie ADJ układu MAX1804 może być zapewniane przez napięcie odniesienia generowane przez regulator lub, jeśli nie jest to możliwe, przez zewnętrzne napięcie odniesienia lub diodę Zenera.
Dostępny zakres regulacji można ustawić za pomocą rezystora R3: w limicie R3 jest faktycznie równoległy z R2.
Pin COMP służy do kompensacji pętli regulacji.
Producent zaleca kondensator kompensacyjny 470pF.
Pin wyłączający (/SHDN – w negacji) zmusza wszystkie cztery wejścia i wyjście do stanu wysokiej logicznie impedancji, tak, że układ MAX1804 nie może już wpływać na regulator.
Autor: Thomas Niewels

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.