Układ zliczający impulsy z wyświetlaczem 7-segmentowym LED

counter_got

Ten prosty licznik może być używany do zliczania impulsów, jako podstawa dla licznika klientów (jak widzisz przy drzwiach niektórych sklepów) lub dla wszystkiego, co można policzyć.
Obwód akceptuje dowolny sygnał logiczny zgodny z TTL i może być łatwo rozszerzany.
Wszystkie impulsy, które mają być policzone, muszą być kompatybilne z technologią TTL.
Nie powinny one przekraczać 5V i nie mogą schodzić poniżej poziomu masy.
Można dodać więcej cyfr, budując drugi (lub trzeci, czwarty, itd …) obwód i łącząc połączenie pinów 11-6 układów (odpowiednio) 74LS90 i 74LS47 z pinem 14 układu scalonego 74LS90 drugiego (następnego) obwodu.
Tym sposobem można rozszerzyć tę metodę zliczania do tylu cyfr, ile jest wymaganych.
Autor: Aaron Cake

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.