Układy opóźniające wyłączenie

22_23_got

Te zaprezentowane 4 obwody są takie same. Zapewniają one zasilanie projektu przez krótki czas. Można wybrać tranzystory PNP lub NPN lub tranzystory Darlingtona.
Napięcie wyjściowe stopniowo zanika, a to może przynieść niesamowite efekty w niektórych projektach.

Autor: Colin Mitchell

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.