Układy zabezpieczające regulatory napięcia

W wielu przypadkach obciążenie podłączone
do regulatora napięcia nie jest zwracane
do masy, lecz do jeszcze niższego napięcia
lub nawet ujemnego napięcia zasilania (tutaj
zakładamy stosowanie dodatnich napięć, przy
zastosowaniu regulatorów napięcia z ujemnymi
napięciami wyjściowymi jest odwrotnie).
pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.