Uwaga! tylko dla początkujących – porównanie tranzystora z zaworem wody

NPN_gotPNP_got

Rys. 1 pokazuje odpowiednik tranzystora NPN, jako zaworu wodnego. Im więcej prądu (wody) dostaje się (wpływa) do bazy, tym więcej wody przepływa z kolektora do emitera.

Gdy woda nie dostaje się (nie wpływa) do bazy, woda nie przepływa przez ścieżkę kolektor-emiter.

Rys. 2 pokazuje odpowiednik tranzystora PNP, jako zaworu wodnego.

Im więcej prądu (wody) wypływa z bazy, tym więcej wody przepływa z emitera do kolektora.

Gdy woda nie wypływa z bazy, woda nie przepływa ścieżką od emitera do kolektora.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.