W jaki sposób można scharakteryzować poziomy mocy zarówno dla szumu AWGN (Additive White Gaussian Noise – addytywnego szumu białego o rozkładzie normalnym), jak i szumu kwantyzacji?

W jaki sposób można scharakteryzować poziomy
mocy zarówno dla szumu AWGN (Additive White
Gaussian Noise – addytywnego szumu białego
o rozkładzie normalnym), jak i szumu kwantyzacji?
Odpowiedź w załączonym pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.