W jakim celu można użyć modułu string zamiast wywołania metod łańcuchów znaków w języku Python?

W jakim celu można użyć modułu string zamiast wywołania metod łańcuchów znaków?
Obecnie nigdy nie należy używać modułu string w miejsce wywołania metod łańcuchów znaków — sposób ten jest przestarzały, a wywołania tego typu całkowicie usunięto w Pythonie 3.0.
Jedynym powodem uzasadniającym korzystanie z modułu string są jego inne narzędzia, takie jak stałe zdefiniowane.
Stosowanie modułu string można również nadal znaleźć w starszych programach w Pythonie.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.