W przypadku obwodu półsumatora z rys. 1 (a) dane wejściowe zastosowane w punktach A i B są takie, jak pokazano na rys. 1 (b). Wykreśl odpowiednie wyjścia SUM i CARRY w tej samej skali.

r_202_18_4
W przypadku obwodu półsumatora z rys. 1 (a) dane wejściowe zastosowane w punktach A i B są takie, jak pokazano na rys. 1 (b).

Wykreśl odpowiednie wyjścia SUM i CARRY w tej samej skali.

Rozwiązanie
Kształty przebiegów SUM i CARRY można wykreślić na podstawie naszej wiedzy na temat tabeli prawdy półsumatora.
Wszystko, co musimy pamiętać, aby rozwiązać ten problem, to to, że 0 + 0 daje „0” jako wynik SUMU, a „0” jako CARRY (przeniesienie).
0 + 1 lub 1 + 0 dają „1” jako wyjście SUM, a „0” jako CARRY (przeniesienie).
1 + 1 daje „0” jako wyjście SUM, a „1” jako PRZENIESIENIE.
Przebiegi wyjściowe są pokazane na rys. 2.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.