W ramach ćwiczeń zaproponuj układ sterowania diodą LED zbudowany na dwóch komparatorach napięcia

284_285_got284_285_got_1
Aby ćwiczyć z komparatorami, należy najpierw zauważyć, że można zaświecić diodę LED za pomocą zasilacza i rezystora ograniczającego prąd w następujący sposób jak na rysunku 1.

Zatem wyjście typu otwarty kolektor może sterować diodą LED, ponieważ wyjście jest albo otwarte, albo zwarte do masy (odpowiadające odpowiednio diodzie „OFF” lub ON LED).
Teraz zaprojektuj „alarm przekroczenia zakresu TTL”, biorąc pod uwagę następujące elementy i wymagania:
• dwa komparatory napięcia 311
• dowolne oporniki
• dioda LED
• Zasilacze ± 15V (i masa)
• obwód działa w następujący sposób: jeśli Vin> + 5V lub Vin <0V, dioda LED „alarm” zaświeci się; w przeciwnym razie dioda LED jest wyłączona • obwód działa w następujący sposób: jeśli Vin> + 5 V lub Vin Na rysunku 2 jest rozwiązanie zadania.
##

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.