Większa dokładność regulatora napięcia LM317

Regulatory napięcia są niezbędne w nowoczesnych
układach elektronicznych od kilkudziesięciu
lat. Są one dostępne w wielu typach
i rozmiarach, ze stałym lub regulowanym napięciem
wyjściowym.
Jednym z najstarszych regulatorów napięcia
będącym wciąż w produkcji jest układ LM317,
który został wprowadzony w 1971 roku przez
firmę National Semiconductor.
Dokończenie>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.