„Wolny start” a bezpieczna praca tranzystora …?

Zainteresowanie tą problematyką jest zrozumiałe z uwagi na to, że tranzystor
kluczujący to najczęściej wymieniany element podczas prac serwisowych.
Najgorzej, gdy po jego wymianie odbiornik pracuje poprawnie,
a po kilku dniach klient przychodzi z reklamacją.
Pełny tekst>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.