Wygodna sonda dźwiękowa do testowania płytek drukowanych

1_8463_got

Sonda, której obwód pokazano na rys. 1, jest przydatnym narzędziem do testowania ścieżek na płytkach drukowanych.
Ponieważ napięcie wykorzystywane do testowania jest mniejsze niż napięcie VBE tranzystora, prezentowany próbnik można używać w projektach obwodów drukowanych zawierających zainstalowane elementy półprzewodnikowe bez wpływu na wyniki pomiaru.
Sygnał wyjściowy sondy generuje różne sygnały dźwiękowe, w zależności od stanu badanego obwodu. Otwarty (rozwarty) obwód wytwarza impulsy z prędkością około jednego na sekundę, a zwarcie generuje sygnał o częstotliwości 2kHz.
Ten czuły instrument z sygnalizacją dźwiękową idealnie nadaje się do badania ciągłości obwodów, ponieważ twoje oczy mogą skupić się na ścieżkach obwodu, które śledzisz, a nie na ruchu wskazówki czy ekranu miernika. Aby znaleźć połączenie z dowolnym punktem na płycie, wystarczy przyłożyć jedną sondę urządzenia do tego punktu, a drugą skanować pozostałe sekcje obwodu.
Kiedy usłyszysz dźwięk o wysokiej częstotliwości, wtedy wiesz, że masz połączenie na płytce drukowanej.
Z biegiem czasu nauczysz się, jak szybko określić jakość ścieżek na podstawie charakteru dźwięku, który może się znacznie różnić.
Można także wykryć obecność kondensatorów w testowanym obwodzie, poprzez zmianę tonu sygnału podczas ładowania.
Obwód pokazany na rysunku 1 jest wystarczająco czuły, aby spowodować zauważalną zmianę dźwięku, jeśli dotkniesz obwodu wilgotnymi końcami palców.
Rezystor R1 wytwarza prąd o natężeniu 0.4mA dla polaryzacji zwierciadła prądowego składającego się z tranzystorów Q1 i Q2. Sercem tego obwodu jest tranzystor Q1 wrażliwy na rezystancję.
Rezystancja między jego emiterem a napięciem VCC wyznacza prąd ładowania kondensatora C2. Ponieważ kondensator C2 odbiera prąd ze źródła prądu stałego, kształt przebiegu na kondensatorze jest liniowo piłokształtny. Gdy kondensator C2 w trakcie ładowania przekroczy próg zadziałania regulatora czasowego w układzie scalonym IC1, IC1 generuje impuls wyjściowy.
Rezystor R2 określa szybkość rozładowania dla kondensatora C2. Układ scalony IC2 – 74C74 zamienia impulsy z NE555 na symetryczne przebiegi prostokątne w celu różniczkowego sterowania piezoelektrycznego głośnikiem. Przy normalnym, codziennym użytkowaniu, bateria 9V powinna wystarczyć na około rok.
Autor: Jerry O’Keefe
pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.