Wyjaśnij, dlaczego UART jest odpowiednim interfejsem do przesyłania znaków na szeregowy wyświetlacz LCD, zwłaszcza jeśli wyświetlacz LCD jest oddzielony od płyty mikrokontrolera PIC

Wyjaśnij, dlaczego UART jest odpowiednim interfejsem do przesyłania znaków na szeregowy wyświetlacz LCD, zwłaszcza jeśli wyświetlacz LCD jest oddzielony od płyty mikrokontrolera PIC.

Odpowiedź:

Standardowy szeregowy wyświetlacz LCD został zaprojektowany do odbierania 8-bitowych kodów ASCII w formacie RS232.
Wysoka prędkość nie jest wymagana, ponieważ podczas aktualizacji wyświetlacza wysyłana jest tylko ograniczona ilość danych.
Większa odległość łącza możliwa z RS232 może być użyteczna, jeśli wyświetlacz jest zamontowany z dala od płyty mikrokontrolera PIC.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.