Wyjaśnij, dlaczego w programie demonstracyjnym DACWAVE dla mikrokontrolerów PIC stosowane są przerwania w odpowiedzi na ręczne wprowadzanie zmian częstotliwości wyjściowej.

Wyjaśnij, dlaczego w programie demonstracyjnym DACWAVE dla mikrokontrolerów PIC stosowane są przerwania w odpowiedzi na ręczne wprowadzanie zmian częstotliwości wyjściowej.

Odpowiedź:


Prędkość wyjściowa ma kluczowe znaczenie w tym zastosowaniu, ponieważ kształty przebiegów są generowane przez możliwie szybkie przesłanie tabeli wartości do przetwornika cyfrowo-analogowego.

Aby zminimalizować czas pętli wyjściowej, stosuje się przerwania zamiast odpytywania przełączników.
W ten sposób częstotliwość wyjściowa jest zmaksymalizowana.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.