Wyjaśnij funkcję następujących elementów obwodu I/O mikrokontrolerów PIC: bramka trójstanowa, sterownik prądu, blokada kierunku danych, blokada danych wejściowych, blokada danych wyjściowych

Wyjaśnij funkcję następujących elementów obwodu I/O mikrokontrolerów PIC:
bramka trójstanowa, sterownik prądu, blokada kierunku danych, blokada danych wejściowych, blokada danych wyjściowych.

Odpowiedź:

Bramka trójstanowa = obwód przełączania danych przepuszcza dane tylko wtedy, gdy jest włączony; w przeciwnym razie wyjście ma wysoką impedancję.
Sterownik prądu = zapewnia dodatkowy prąd na obciążonej linii danych.
Zatrzask kierunku danych = przechowuje bit, który ustawia bit portu, jako wejście lub wyjście.
Zatrzask danych wejściowych = przechowuje bit przychodzący, gdy linia portu jest ustawiona na wejście.
Zatrzask danych wyjściowych = przechowuje bit wychodzący, gdy linia portu jest ustawiona na wyjście.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.