Wyjaśnij krótko różnicę między trybami przechwytywania (ang. capture) i porównywania (ang. compare) w mikrokontrolerach PIC

Wyjaśnij krótko różnicę między trybami przechwytywania (ang. capture) i porównywania (ang. compare).

Odpowiedź:


Tryb przechwytywania wykorzystuje zmianę bitu wejściowego, aby uruchomić przechwytywanie bieżącego odczytu timera, przenosząc go do rejestrów wstępnego ładowania w celu przetworzenia.

Ten tryb może być używany do pomiaru okresu sygnału wejściowego.
Tryb porównywania wymaga, aby rejestry wstępnego ładowania były ładowane wartością, z którą bieżąca wartość timera jest ciągle porównywana.
Ustawiana jest flaga przerwania, a wyjście jest przełączane, gdy są one zgodne.
Tego trybu można użyć do wygenerowania wyjścia danego okresu.
Autor: Glen Brisebois,

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.