Wyjątkowo prosty tester tranzystorów FET

119_got
Może być używany do pomiaru napięcia odcięcia, sparowania tranzystora FET tego samego podstawowego typu i pomiaru zakresu polaryzacji tranzystora FET.

Wzmacniacze operacyjne wykrywają prąd źródłowy testowanego tranzystora FET. Pierwszy 741 jest buforem, podczas gdy drugi jest ustawiony na 1V, a jego moc wyjściowa służy do sterowania urządzenia testowanego, dopóki prąd źródła nie będzie wynosił 100µA.
Biegunowość VP jest odwrotna do VDD.
Autor: P. Schulte

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.