Wykorzystaj układ 74HC151 i dowolny inny układ logiczny niezbędny do multipleksowania 16 linii danych na jednej linii danych wyjściowych.

352_got
Wykorzystaj układ 74HC151 i dowolny inny układ logiczny niezbędny do multipleksowania 16 linii danych na jednej linii danych wyjściowych.

Rozwiązanie:
Rozwinięcie dwóch układów 74HC151 pokazano na rys.1.
Do wybrania jednego z 16 wejść danych wymagane są cztery bity (2 do potęgi 4 = 16).
W tej aplikacji wejście Enable (w negacji) jest używane, jako najbardziej znaczący bit (ang. MSB) wyboru danych.
Gdy MSB (Most Significant Bit) w kodzie wyboru danych jest NISKI logicznie, lewy układ 74HC151 jest włączony, a jedno z wejść danych (od D0 do D7) jest wybrane przez pozostałe trzy bity zestawu danych.
Gdy MSB wyboru danych jest WYSOKI logicznie, prawy układ 74HC151 jest włączony i wybrane jest jedno z wejść danych (od D8 do D15).
Wybrane dane wejściowe są następnie przekazywane do bramki ujemnej-OR i na pojedynczą linię wyjściową.
Autor: Thomas L. Floyd

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.