Wymień funkcje składniowe, które musi zawierać minimalny program C, jeśli jest skompilowany dla mikrokontrolera PIC16F877A

Wymień funkcje składniowe, które musi zawierać minimalny program C, jeśli jest skompilowany dla mikrokontrolera PIC16F877A.

Odp:

– Dołącz plik nagłówka za pomocą #directive.
– Główny blok instrukcji programu ujęty w nawiasy klamrowe.
– Funkcje I/O/s z main.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.