Wysyłanie sygnałów MIDI (Musical Instrument Digital Interface) na duże odległości

fig_1

Pojedynczy kabel kategorii 5 (skrętka) może łączyć urządzenia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) w odległości do 100 metrów.
Protokół MIDI (Musical Instrument Digital Interface) przesyła cyfrowe komunikaty sterowania między syntezatorami, sprzętem audio i komputerami.
Konsorcjum producentów sprzętu i oprogramowania w 1983 roku opracowało standard MIDI, który definiuje użycie kabli mikrofonowych do łączenia urządzeń w maksymalnej odległości około 20m.
Ta długość może być niewystarczająca do sterowania bardziej odległymi urządzeniami.
Na przykład w niektórych sytuacjach sprzęt jest zainstalowany na scenie i istnieje potrzeba sterowania nim z konsoli mikserskiej.
Układ pokazany na rys. 1 i 2 (poniżej) wykorzystuje sterowniki liniowe i odbiorniki, które umożliwiają przesyłanie sygnałów danych MIDI za pośrednictwem wspólnego kabla LAN kategorii 5 na odległość 100 metrów.
Dane MIDI pochodzą z urządzenia nadawczego MIDI i przechodzą przez transoptor IC1 (4N25 lub TIL115), zgodny ze standardem MIDI, ponieważ zapewnia on izolację między urządzeniami.
Sygnał MIDI przechodzi następnie do wejścia liniowego sterownika UA9638C, który przekształca dane z sygnału jednobiegunowego na sygnał różnicowy odpowiedni do transmisji przez kabel kategorii 5.

fig_2
Transmisja przechodzi przez jedną z par kabla krzyżowego (skrętki), docierając do odbiornika liniowego UA9637C w odpowiednim obwodzie na drugim końcu.
Następnie sygnał jest konwertowany na poziom cyfrowy TTL (transistor-transistor-logic) i przechodzi przez wyjście MIDI, aby dotrzeć do urządzenia odbiorczego MIDI. Diody LED D2 i D3 pokazują odpowiednio aktywność nadajnika/odbiornika.
Testy dowodzą, że obwód ten może przesyłać informacji na odległość większą niż 100 m bez utraty danych. Autor: Miguel Ratton

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.