Wzmacniacz operacyjny jako komparator napięć dla układów scalonych DTL lub TTL

Wzmacniacz operacyjny jako komparator napięć dla układów scalonych DTL lub TTL

W załączonym poniżej pliku pokazano schemat aplikacyjny wzmacniacza operacyjnego pracującego jako komparator napięć dla sterowania układami scalonymi DTL lub TTL:

plik.pdf

[], []

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.