Wzmacniacz z programowanym wzmocnieniem na układzie 4066 i 741

72_ got_1

Uwaga: Rezystancja wejściowa (Rin) nie jest stała. Wejścia sterujące mogą przyjmować dowolne stany logiczne „0” lub „1”.

Autor: Kulajit Sarma

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.