Wzmacnianie sygnałów AM niskiego poziomu.

r_911_13_2
W obwodach modulatora niskiego poziomu, sygnały są generowane przy bardzo niskich amplitudach napięcia i mocy.

Napięcie jest zwykle mniejsze niż 1V, a moc wyrażona jest w miliwatach.
W systemach wykorzystujących modulację niskiego poziomu sygnał AM jest przykładany do jednego lub większej liczby wzmacniaczy liniowych, jak pokazano na rys. 1, w celu zwiększenia jego poziomu mocy bez zniekształcania sygnału.
Te obwody wzmacniacza – klasa A, klasa AB lub klasa B – podnoszą poziom sygnału do pożądanego poziomu mocy, zanim sygnał AM zostanie doprowadzony do anteny.
Systemy modulacji niskiego poziomu wykorzystują liniowe wzmacniacze mocy do zwiększenia poziomu sygnału AM przed transmisją.
Autor: Paul Sofianos

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.