Z tym układem, urządzenia z magistralą I2C można odłączyć od zasilania tak jak urządzenia USB.

536_got
Teraz, kiedy przyzwyczailiśmy się do USB, naprawdę doceniamy możliwość włączania lub odłączania urządzeń bez konieczności wyłączania zasilania.

Dotyczyło to również protokołu RS232 (ale nie z LPT), ale nigdy nie czułeś się z tym swobodnie.
Urządzenia z magistralą I2C lub SMBus nie można niestety odłączać w trakcie podłączenia do zasilania.
Element rozwiązujący połowę problemu (część przełączająca) został ostatnio wprowadzony przez Linear Technology.
Układ scalony LTC4300 to 2-przewodowy bufor interfejsu, który może izolować sygnały między urządzeniami peryferyjnymi a magistralą, umożliwiając dodanie innego urządzenia do magistrali w dowolnym momencie, bez powodowania zakłóceń.
Kolejny krok jest trudniejszy i sam musisz znaleźć rozwiązanie tego problemu: należy znaleźć sposób na wykrycie braku aktywności na magistrali.
W tym czasie można włączyć układ interfejsu, powodując podłączenie urządzenia peryferyjnego do magistrali.
Bufor zawiera aktywne podciągnięcia, pozwalające na użycie rezystorów podciągających o wysokiej wartości (10kΩ).
Autor: Reinhold Pauli

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.