Zalety magistrali „SPI” (Serial Peripheral Interface)

Magistrala „SPI” – „Serial Peripheral Interface” (szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych), podobnie jak magistrala I2C, jest popularną magistralą z prostym protokołem. Jednak w przeciwieństwie do I2C, interfejs  SPI wykorzystuje oddzielne sygnały do przenoszenia danych z i do układu master.
pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.