Zapoznaj się z możliwościami układu mikrokontrolera ESP8266

Aby rozpocząć pracę z ESP8266, potrzebujesz szeregu składników oprogramowania i sprzętu.
ESP8266 to 32-bitowy, niedrogi mikrokontroler RISC z łącznością Wi-Fi, działający z częstotliwością 80MHz lub 160MHz.
Ma 64KB pamięci RAM instrukcji i 96KB danych RAM.
W przypadku oprogramowania układowego i innych nośników danych podłączona jest do niego zewnętrzna pamięć flash QSPI, a jej rozmiar może wynosić od 512 KB do 4 MB.
Sam układ odsłania 16 pinów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia (GPIO – General Purpose Input/Output), ale niektóre z nich są używane do połączenia pamięci flash QSPI.
Pozostałe piny są w stanie obsługiwać szeregowy interfejs peryferyjny (SPI), I2C, I2S, uniwersalny asynchroniczny odbiornik/nadajnik (UART) i jeden 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC).
Możliwości Wi-Fi są zgodne ze standardem IEEE 80.11 b/g/n i zapewniają uwierzytelnianie WPA/WPA2 i WEP, ale mogą także łączyć się z otwartymi sieciami.
Obecnie dostępnych jest wielu producentów i typów płyt ESP8266 i jest bogata oferta na rynku.
Teraz współczynnik kształtu twojej płyty zależy od ograniczeń twojego projektu, ale aby zacząć korzystanie z tego układu, możemy użyć jednej z następujących płyt:
& Płyta Witty ESP12-F
& NodeMCU v1.0
& WeeMos D1 mini
Każda płyta będzie działać dobrze, ale jeśli jesteś początkującym, można rozpocząć od płyty Witty ESP12-F, ponieważ ma ona już:
# LDR (rezystor zależny od światła) podłączony do analogowego wejścia A0
# RGB LED podłączony do pinu15 GPIO, pinu 12 GPIO i pinu 13 GPIO
# przycisk podłączony do pinu 4 GPIO
Kiedy dodamy inne czujniki do ESP8266, moduł ten można zastąpić dowolnym innym modułem ESP8266.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.