Zaprojektuj widzialne łącze optyczne do komunikacji z interfejsem RS-232C

r_202_18_1
Zaprojektuj widzialne łącze optyczne do komunikacji z interfejsem RS-232C

Projekt na rys. 1 jest widzialnym łączem optycznym dla tych, którzy muszą zobaczyć przesłane dane.
Dodatkowa wartość izolacji powyżej 5000V.
Testy systemu wykorzystywały wejście COM systemu akwizycji danych, a także standardowy port COM komputera.
Układ MC1489 konwertuje dane RS-232C na sygnały TTL.
Bramka 7404 następnie odwraca sygnał.
Wyjście układu 7404 steruje tranzystorem mocy Q1, 2N3055.
Tranzystor steruje zestawem trzech diod LED, tworzących źródło światła.
Gdy na porcie RS-232C nie ma żadnych danych, diody LED pozostają wyłączone.
Gdy ma miejsce transmisja danych, diody LED świecą z szybkością transmisji danych.
Trzymaj odbiornik optyczny w odległości 50cm od diod LED, aby uzyskać maksymalną izolację.
Fototranzystor MRD5009 bezpośrednio przekształca światło na wyjście TTL.
(Fototranzystor TIL99 również działa dobrze).
Powinieneś także oddzielić zasilanie MRD5009/TIL99 i MC1488 od zasilania obwodu odbiornika.
MC1488 konwertuje sygnał TTL na poziom interfejsu RS-232C.
Autor: Shyam Tiwari

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.