Zarządzanie energią dla zintegrowanych układów scalonych RF (Radio Frequency)

rys_1_got
Rysunek 1 ilustruje cyfrowo programowalny precyzyjny rezystor, który może służyć, jako obciążenie zasilacza sterowane mikroprocesorem w specjalnie zaprojektowanych automatycznych urządzeniach pomiarowych ATE (Automatic Test Equipment – sprzęt do automatycznego testowania).
8-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy IC1 – DAC08 z wyjściem prądowym, steruje konwerterem prądowo-napięciowym IC2A, który z kolei steruje bramką tranzystora mocy MOSFET Q1.
Testowane urządzenie jest podłączone do zacisków J1 i J2. Podczas pracy, prąd przepływający przez podłączone urządzenie wytwarza napięcie na rezystorach pomiarowych prądu R8A i R8B.
Wzmacniacz IC2B steruje wejściem referencyjnym układu scalonego DAC – IC1 i zamyka ścieżkę sprzężenia zwrotnego.
Tranzystor Q2 zapewnia zabezpieczenie nadprądowe poprzez zwarcie bramki tranzystora Q1, gdy spadek napięcia na rezystorach R8A i R8B osiąga napięcie otwarcia VBE(ON) tranzystora Q2.
Napięcie i prąd VO i IO reprezentują odpowiednio napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy;
N jest dziesiętnym odpowiednikiem wejściowego kodu binarnego doprowadzonego do układu IC1; A jest wzmocnieniem stopnia wzmacniającego IC2B.
Rezystor R1 jest równoważną rezystancją równolegle połączonych rezystorów R1A i R1B. Równanie 1 opisuje prąd obciążenia układu:
w_1_got 
(1)
Rozwiązanie równania 2 daje rezystancję wyjściową obwodu:

w_2_got

(2)
Używając przedstawionych na schemacie wartości elementów rezystancja równoważna układu wynosi ok. 5.5Ω dla N = 0, wejście binarne o wartości zerowej, do 255Ω dla N = 255, wszystkie wejścia binarne równe 1.
Można modyfikować wartości układu, aby objąć inne zakresy rezystancji.
Zastąpienie 8-bitowego przetwornika DAC08 10-bitowym przetwornikiem D/A zwiększa rozdzielczość rezystancji.
Aby zwiększyć możliwości obciążenia układu, należy zamienić tranzystor MOSFET Q1 na tranzystor o wyższej mocy i wyposażyć go w odpowiednio większy radiator. Kondensatory C3 i C4 ograniczają przepustowość układu.
Autor: Francesc Casanellas

pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.