Zdalne sterowanie przez USB

Zdalne sterowanie przez USB
Zasilacz ma złącze USB typu B przeznaczone do komunikacji z innym urządzeniem, takim jak komputer.
Tego portu można użyć do odczytu ustawień napięcia wyjściowego i prądu, a także rzeczywistego napięcia wyjściowego i prądu, temperatury oraz stanu diody LED, transoptora i brzęczyka.
W drugim kierunku port ten może być użyty do skonfigurowania wszystkich tych parametrów z komputera PC, z wyjątkiem faktycznego napięcia wyjściowego i prądu oraz temperatury (parametry tylko do odczytu).
Wszystko to można wykonać za pomocą emulatora terminala, takiego jak Tera Term lub RealTerm.
(Tera Term – rzadko TeraTerm, to darmowy program do emulacji terminali (komunikacyjny) o otwartym kodzie źródłowym. Emuluje różne typy terminali komputerowych, od DEC VT100 do DEC VT382. Obsługuje połączenia telnet, SSH 1 i 2 oraz połączenia szeregowe).
Dane pomiarowe są wysyłane raz na sekundę (jeśli port szeregowy jest włączony na stronie Setup) jako czytelne liczby oddzielone przecinkami w następującym formacie:
l_1
Pierwsze pięć wartości ma trzy miejsca po przecinku.
Polecenia wysyłane do zasilacza powinny być sformatowane w następujący sposób:
l_2
Wysłanie obu tych znaków nie jest absolutnie konieczne; polecenie zostaje zakończone przez pierwszy z dwóch odebranych.
Aby na przykład ustawić napięcie wyjściowe na 10,0V z emulatora terminala, należy wysłać następujące polecenie:
l_3
Wartość może być liczbą całkowitą (bez kropki dziesiętnej) lub wartością dziesiętną (z kropką dziesiętną).
Dostępne są następujące polecenia:
Tabela 1:
Tabela 1
Prawdopodobnie będziesz potrzebował sterownika do komunikacji między komputerem a zasilaczem.
Sterownik systemu Windows znajduje się w pakiecie oprogramowania do pobrania dla tego projektu pod nazwą atmel_devices_cdc.inf.
Postępuj zgodnie ze zwykłą procedurą, aby zainstalować sterownik:
Podłącz zasilacz do wolnego portu USB i poczekaj, aż system Windows wykryje nowe urządzenie.
Jeśli system Windows zapyta o lokalizację sterownika, wprowadź lokalizację wyżej wymienionego pliku .inf.
To powinno wystarczyć.
Nie jest konieczne ustawianie prędkości transmisji w programie emulatora terminali, ponieważ jest to prawdziwe połączenie CDC (Communication Device Class) zamiast połączenia wirtualnego portu szeregowego za pomocą konwertera USB na port szeregowy.
Teraz powinieneś być w stanie kontrolować zasilanie i wykonywać wszelkiego rodzaju zautomatyzowane testy.
Autor: Clemens Valens

 

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.