Zdalny czujnik wilgotności niewymagający zasilania z zewnętrznego zasilacza lub baterii

r_1

Korzystanie z zasilaczy prądu zmiennego i baterii do zasilania zdalnych czujników wilgotności jest niepożądane, ponieważ źródła te mogą być kłopotliwe w obsłudze, jeśli zamontujesz je w niedostępnych miejscach, takich jak kominy, komory chłodnicze lub ciemnie, gdzie konserwacja i obsługa jest trudna i niewygodna.
Rysunek 1 pokazuje prosty sposób na usunięcie źródła zasilania z obwodu czujnika wilgotności.
Obwód wykorzystuje pojemnościowy czujnik wilgotności HS1101 firmy Humirel, o pojemności znamionowej od 160 do 200pF.
Układ IC1 tworzy klasyczny oscylator o stałej czasowej R1C1. Częstotliwość środkowa wynosi od 5 do 10kHz, w zależności od wartości rezystora R1. Układ ładuje kondensator C2 – 100µF, o niskiej upływności, przez diodę D1 bezpośrednio z linii wyjściowej oscylatora czujnika – układu IC1.
Kondensator C2 staje się źródłem zasilania dla układu IC1.
Podczas dokonywania pomiarów przez krótki czas kondensator C2 przestaje być ładowany, na skutek usunięcia wejściowego sygnału sterowania (Control Input – napięcie 0V dla ładowania i VCC lub napięcie pływające dla pomiaru).
Następnie mierzona jest częstotliwość sygnału na wyjściu tranzystora Q1.
Tranzystor Q2 zapewnia wystarczający prąd do ładowania kondensatora C2 przez rezystor R4.
Czujnik HS1101 mierzy około 160pF przy 0% wilgotności względnej i 200pF przy 100% wilgotności względnej.
Dlatego częstotliwość maleje wraz ze wzrostem wilgotności względnej.
Chociaż czujnik ma liniową odpowiedź w granicach ±5% pełnego zakresu od 1 do 25°C, należy skalibrować układ dla kilku punktów wilgotności.
Więcej informacji na temat czujnika HS1101 można znaleźć na stronie www.humirel.com lub www.sensorstechnology.tripod.com/humidity.html. Autor: Shyam Tiwari

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.