Zoptymalizowany programator STK200/300 na potrzeby programowania mikrokontrolerów AVR

77_got

Programator STK200/300 można znaleźć w prawie każdym oprogramowaniu środowiska programistycznego mikrokontrolerów AVR firmy Atmel.
Pokazany tutaj programator różni się od innych, podobnych układów tym, że nie jest wymagane dodatkowe własne zasilanie, jednocześnie oferując funkcjonalność programatora STK200 oraz STK300.
Warto wiedzieć, że zawsze istnieje możliwość zaprogramowania mikrokontrolerów AVR w układzie (ang. In-circuit) tylko pięcioma przewodami: Zegar (Clock), MOSI, MISO, Reset i Masa.
Do nich należy dodać napięcie zasilające +5V pobrane z mikrokontrolera na płycie docelowej.
Schemat programatora zawiera nic ponad jeden układ scalony bufora typu 74HC244, jeden 25-pinowy męski konektor D-sub do podłączenia do równoległego portu drukarki („Centronics”) na PC, rezystor podciągający 100kΩ w linii MISO i kondensator odsprzęgający 0.1µF w szynie zasilania +5V.
Wprawni majsterkowicze są w stanie zamontować cały układ w obudowie wtyczki D-sub.
Krótki odcinek płaskiego kabla taśmowego i 6-stykowe gniazdo IDC po stronie płyty docelowej uzupełniają programator.
Po zaprogramowaniu należy po prostu odłączyć kabel programatora od płyty docelowej.
Sprzęt programatora STK200 lub STK300 jest dostępny w wielu oprogramowaniach programatora mikrokontrolera, na przykład BASCOM i CodeVision.

Autor: Hesam Moshiri

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.