Zwiększanie wydajności systemu w aplikacjach sterowania w pętli zamkniętej dzięki nowym mikrokontrolerom firmy Microchip: PIC – PIC18 Q10 i AVR – ATtiny160

Tworzenie wydajniejszych systemów z zestawem
niezależnych od rdzenia peryferiów
CIP – Core Independent Peripherals.
Od pomp basenowych po centrale wentylacyjne,
kontrola w pętli zamkniętej jest jednym z
najbardziej podstawowych zadań wykonywanych
przez systemy wbudowane. Postępy w
architekturze 8-bitowych mikrokontrolerów PIC®
i AVR® (MCU) zoptymalizowały urządzenia do
sterowania w pętli zamkniętej, umożliwiając systemom
odciążenie jednostki centralnej (CPU)
w celu zarządzania większą ilością zadań i
oszczędzaniem energii.
pełny materiał w pliku

Słowa kluczowe:

CIP – Core Independent Peripherals, PIC18 Q10 i  ATtiny1607, CWG (Complementary Waveform  Generator), HMI – (Human Machine  Interface), MPLAB® Code Configurator (MCC), MPLAB  Xpress IDE, Curiosity High Pin Count  (DM164136), ATmega4809 Xplained Pro (ATmega4809- XPRO)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.