Zwiększenie (ang. boost) napięcia za pomocą inwerterów

r_911_08_1r_911_08_2
„Drzewo” inwerterów doskonale nadaje się do podwyższania napięcia.

Na załączonym schemacie podaje napięcia, które są całkowitymi wielokrotnościami napięcia wejściowego poprzez ładowanie kondensatorów sterowanych zegarem.
Napięcie na kondensatorach jest dodawane krok po kroku do napięcia wejściowego.
Tutaj stosuje się układy scalone IC2 – IC7, z których każdy zawiera sześć inwerterów.
W każdym układzie scalonym, z wyjątkiem układu scalonego 2, jeden z inwerterów jest połączony szeregowo z równoległą kombinacją pozostałych pięciu.
Obwód IC1 jest skonfigurowany, jako oscylator 50Hz, który steruje odwracaniem sterownika IC2.
Kondensator 10μF łączy wyjścia IC2 i IC3.
Dwukierunkowe właściwości wyjścia MOSFET układu IC3 zapewniają, że napięcie na zaciskach zasilania 7 i 14 jest identyczne z napięciem wejściowym.
Zwiększone napięcie, równe 2VIN, jest filtrowane przez kondensator 100μF.
Wyjścia układów IC3 i IC4 są również połączone przez kondensator 10μF i ma miejsce podobny proces, jak właśnie opisano.
Trwa to do ostatniego układu scalonego na drzewie.
Wydajność układu booster wzrasta, gdy częstotliwość zegara jest niższa niż 50Hz, ale wtedy dostępny prąd wyjściowy spada.
Jeżeli prąd o wartości 5mA jest pobierany z zacisku, na którym pojawia się napięcie 3VIN, wydajność wynosi około 90%.
Jednak napięcie spada do około 75%, gdy prąd zostanie zwiększony do 15mA.
Obwód może być również ustawiony, jako booster odwracający napięcie.
Układy scalone należy następnie rozmieścić, jak pokazano na rysunku 2.
Autor: G. Kleine

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.