15 najciekawszych osobliwości dotyczących programowania w języku Python (cz. 3/3)

15 najciekawszych osobliwości dotyczących programowania w języku Python (cz. 3/3)

10. Możesz używać łańcuchów porównań
Warunki mogą zawierać jednocześnie więcej niż jedno porównanie.
Możesz mieć warunek, który sprawdza, czy wartość jest większa od innej i mniejsza od innej w jednym wyrażeniu.

r_210_15_8

11. Literały łańcuchowe są konkatenowane (łączenie ze sobą wyrażeń)
Jeśli wprowadzisz literały ciągu oddzielone białymi znakami, Python je połączy. Tak więc „Hello”, „World” staje się „Hello World”.

r_210_15_9

12. Antygrawitacja
Jeśli przejdziesz do konsoli i napiszesz import antigravity, otworzy się strona internetowa z komiksem o module antygrawitacyjnym.

r_210_15_12

13. Wpływ języka JavaScript na język Python
Python jest jednym z 9 języków, które wpłynęły na projektowanie JavaScript.
Inne języki to AWK, C, HyperTalk, Java, Lua, Perl, Scheme i Self.

14. Pętle for i while mogą zawierać instrukcje else
Instrukcja else jest używana nie tylko z instrukcjami if i try.
Jeśli dodasz blok else po pętli for lub while, instrukcje wewnątrz bloku else będą wykonywane dopiero po normalnym zakończeniu pętli, czyli bez błędów.
Jeśli pętla zgłosi wyjątek lub osiągnie instrukcję break, kod else nie jest wykonywany.
Można to wykorzystać do funkcji wyszukiwania.

r_210_15_10

15. Znak podkreślenia._ pobiera wartość ostatniego wyrażenia
Wiele osób używa Pythona, jako kalkulatora.
Użyj podkreślenia, aby uzyskać wartość/wynik ostatniego wyrażenia.

r_210_15_11
Autor: Liviu Lapei

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.