16-bitowy zegar sprzętowy PIC jest sterowany z wewnętrznego sygnału zegara, a MCU działa z kwarcem o częstotliwości 20MHz. Oblicz wartość wstępnego obciążenia wymaganego do wywołania przerwania co 10ms.

16-bitowy zegar sprzętowy PIC jest sterowany z wewnętrznego sygnału zegara, a MCU działa z kwarcem o częstotliwości 20MHz.
Oblicz wartość wstępnego obciążenia wymaganego do wywołania przerwania co 10ms.

Odpowiedź:

Zegar 20MHz → zegar instrukcji 5MHz → okres 200ns.
10ms = 10.000.000ns.
Wymagana liczba timerów = 10.000.000/200 = 50.000 cykli zegara instrukcji.
Maksymalna liczba 16-bitowych timerów = 65.536.
Wartość napięcia wstępnego = 65.536 – 50.000 = 15.536.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.