Ten układ (booster) rozwiązuje problem potrzeby wysokiej impedancji wejściowej

Ten układ (booster) rozwiązuje problem potrzeby wysokiej impedancji wejściowej

r_210_17_1
Impedancja wejściowa obwodów wzmacniacza operacyjnego ze sprzężeniem prądu przemiennego zależy prawie całkowicie od rezystancji, która ustawia punkt pracy prąd stałego.
Jeśli używane są wzmacniacze operacyjne CMOS, wejście jest wysokie, przy obecnych wzmacniaczach operacyjnych do 10MΩ.
Jeśli potrzebna jest wyższa wartość, można zastosować układ bootstrap (układ ze wzmacniaczem katodowym), który umożliwia sztuczne zwiększenie impedancji wejściowej do bardzo wysokiej wartości.

Na schemacie 1 rezystory R1 plus R2 tworzą rezystancję, która ustawia punkt pracy prądu stałego dla wzmacniacza operacyjnego IC1.
Gdyby nie podjęto żadnych innych działań, impedancja wejściowa wyniosłaby około 20MΩ.
Jednak część sygnału wejściowego jest zwracana w fazie, tak że prąd przemienny przepływający przez rezystor R1 jest mniejszy.
Impedancja wejściowa Zin wynosi zatem:
Zin = (R2 + R3) / R3) (R1 + R2).
Przy określonych wartościach elementów, impedancja Zin ma wartość około 1GΩ.
Obwód pobiera prąd około 3mA.

Autor: H. Bonekamp

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.