6-krotny inwerter-bufor 4049

56_got_1

Zastosowanie: do uzupełnienia standardowej logiki i jako moduł interfejsu CMOS do TTL.
W zastosowaniach o szczególnie małej mocy stosuje się lepszy przełącznik, 4011 jako inwerter. W prezentowanym układzie można również użyć układu, 4011 jako zamiennika dla układu 4049.
Zwrócić warto uwagę na nietypowe podłączenie zasilania!
Napięcie zasilające VDD doprowadzane jest  nie do wyprowadzenia 16, ale do pinu 1!

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.