9 kroków do opanowania dowolnego języka programowania (cz. 4/9)

9 kroków do opanowania dowolnego języka programowania (cz. 4/9)

 Naucz się podstaw i ćwicz, ćwicz, ćwicz.

Przez „podstawy” mam na myśli niektóre z podstawowych pomysłów występujących w każdym języku:
1.deklaracje zmiennych i stałych
2. typy danych
3. funkcje
4. komentarze
5. kontrola przepływu
6. struktury danych
7. często używane metody i funkcje do pracy z wierszami (tablice, obiekty)
8. wyrażenia regularne.
W miarę zdobywania doświadczenia zaczniesz dostrzegać wspólne wzorce i będziesz się uspokajać.
Ale to nie jest konieczne! Chociaż warianty else/if i switch mogą być łatwe do zrozumienia, nauczenie się ich stosowania w praktyce, z wszystkimi drobnymi różnicami, może być trudne.

Podkreśliłem ostatnie trzy punkty listy.
Punkty 6 i 7 (powyżej) są bardzo ważne do pracy.
Być może już to wiesz, ale prawie wszystko jest przechowywane w jakiejś strukturze danych.
Nauczenie się, jak dane są przechowywane i jakie metody ma język do manipulowania danymi, jest istotną częścią opanowania języka.
Tutaj pomoże ci przestudiowanie dokumentacji, o której rozmawialiśmy w poprzedniej części.
Jeśli chodzi o wyrażenia regularne, jest to prawdopodobnie jedno z najczęściej pomijanych narzędzi programistycznych.
Zwłaszcza, jeśli chodzi o identyfikację lub wymianę wierszy.

RegExp (Regular Expressions) to niesamowite narzędzie, więc koniecznie należy pogłębić wiedzą na temat wyrażeń regularnych w Twoim języku.

Aby szybciej nauczyć się podstaw języka, korzystam z REPL (ang. Read-Eval-Print Loop), a do ćwiczenia algorytmów korzystam z zasobów online.
Autor: Dennis O’Keeffe

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.