Anatomia witryny internetowej

Anatomia witryny internetowej
Najpierw przyjrzyjmy się prostej terminologii, której używać będziemy w artykułach dotyczących tej tematyki.
Musisz wiedzieć, co oznaczają następujące terminy i jak mają one zastosowanie do całej pracy, którą tworzysz w sieci: n Witryna internetowa – zbiór jednej lub więcej stron internetowych połączonych ze sobą w znaczący sposób, który jako całość opisuje zbiór informacji lub wywołuje ogólny efekt (patrz rysunek 1).
n Serwer sieci Web – komputer w Internecie lub intranecie, który dostarcza strony internetowe i inne pliki w odpowiedzi na żądania przeglądarki.
(Intranet to sieć, która korzysta z protokołów internetowych, ale nie jest publicznie dostępna).
r_209_15_4

n Strona internetowa – pojedynczy dokument w serwisie WWW, zazwyczaj składający się z dokumentu w języku Hypertext Markup Language (HTML) i wszelkich elementów wyświetlanych w tym dokumencie, takich jak obrazy w wierszu lub arkusze stylów.
n Strona główna – strona wejściowa witryny internetowej, która może zawierać łącza do dodatkowych stron na tej samej witrynie lub stron w innych witrynach.
Każda witryna jest hostowana na serwerze internetowym.
Podczas kilku pierwszych wpisów podejmiemy próbę nauczenia się, jak tworzyć przemyślane i dobrze zaprojektowane strony internetowe.
r_209_15_5
Później dowiesz się, jak opublikować witrynę na rzeczywistym serwerze internetowym.
Strona internetowa jest indywidualnym elementem witryny internetowej w taki sam sposób, jak strona jest pojedynczym elementem książki lub gazety (chociaż w przeciwieństwie do stron papierowych strony internetowe mogą mieć dowolną długość).
Strony internetowe są czasami nazywane dokumentami sieciowymi.
Oba terminy odnoszą się do tej samej rzeczy.
Strona internetowa składa się z dokumentu HTML i wszystkich innych składników zawartych na stronie, takich jak obrazy lub inne multimedia.
Obecnie większość witryn internetowych nie składa się z pojedynczych stron.
Są raczej tworzone za pomocą aplikacji, które publikują treści internetowe przechowywane w jakiejś bazie danych za pomocą wspólnego zestawu szablonów.
Adresy URL w witrynie działają, jako dane wejściowe dla aplikacji publikującej.
Kolejne wpisy poświęcimy dla nieustannego doskonalenia tworzenia strony internetowe w tradycyjnym sensie, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób na naukę.
Jeśli publikujesz witrynę internetową, strona główna to pierwsza lub najwyższa strona w witrynie.
To zamierzony punkt wejścia zapewnia dostęp do pozostałych stron w witrynie (patrz rysunek 2.).
Większość klientów będzie uzyskiwać dostęp do Twojej witryny za pośrednictwem strony głównej, ale niektórzy będą wchodzić do Twojej witryny za pośrednictwem innych stron.
Charakter sieci WWW polega na tym, że ludzie mogą tworzyć linki do dowolnej strony w Twojej witrynie.
Jeśli masz interesujące informacje na stronie innej niż strona główna, ludzie będą umieszczać linki bezpośrednio do tej strony.
Na innych stronach witryny nie należy zakładać, że odwiedzający widział Twoją stronę główną.
Strona główna często zawiera przegląd zawartości serwisu WWW, dostępny od tego momentu – na przykład w formie spisu treści lub zestawu ikon.
Jeśli nie masz zbyt wielu treści, możesz zawrzeć wszystko na tej jednej stronie – sprawiając, że strona główna i witryna będą takie same.
Osobista strona główna może zawierać łącze do życiorysu danej osoby oraz łącze do jej konta na Twitterze i zdjęć w serwisie Flickr.
Strona główna restauracji prawdopodobnie będzie zawierać godziny otwarcia i lokalizację restauracji, a także linki do menu i wskazówki dojazdu do restauracji.
Firmowa strona główna zwykle opisuje działalność firmy i zawiera linki, takie jak „O firmie”, „Produkty i usługi” oraz „Obsługa klienta”.
Autor: J.W.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.