Aplikacja przerzutnika zatrzaskowego, jako eliminatora odbijania (ang. bounce) styków

Aplikacja przerzutnika zatrzaskowego, jako eliminatora odbijania (ang. bounce) styków

r_208_01_3
Dobrym przykładem zastosowania zatrzasku S-R (w negacji) jest eliminacja „odbijania” styku mechanicznego przełącznika.
Gdy biegun przełącznika uderza w styk po zamknięciu przełącznika, fizycznie wibruje lub odbija się kilka razy, zanim ostatecznie nawiązuje stały kontakt.
Chociaż te odbicia są bardzo krótkie, powodują skoki napięcia, które są często nie do przyjęcia w systemie cyfrowym.
Sytuację tę ilustruje rysunek 1 (a).
Zatrzask S-R (w negacji) może być użyty w celu wyeliminowania skutków odbijania styków przełącznika, jak pokazano na rysunku 1 (b).
Przełącznik normalnie znajduje się w pozycji 1, utrzymując wejście R w stanie logicznym LOW i przycisk RESET zatrzasku.
Kiedy przełącznik jest ustawiony w pozycji 2, R przechodzi w stan logiczny HIGH z powodu rezystora podciągającego do napięcia VCC, a S przechodzi w stan logiczny LOW na pierwszym styku.
Chociaż S pozostaje logicznie LOW tylko przez bardzo krótki czas, zanim przełącznik się odbije, to wystarczy, aby ustawić zatrzask.
Jakiekolwiek dalsze skoki napięcia na wejściu S spowodowane odbiciem przełącznika nie wpływają na zatrzask i pozostaje on ustawiony.
Zauważyć należy, że wyjście Q zatrzasku zapewnia czyste przejście ze stanu LOW do stanu logicznego HIGH, eliminując w ten sposób skoki napięcia spowodowane odbiciem styku.
Podobnie, czyste przejście ze stanu logicznego HIGH do stanu logicznego LOW następuje, gdy przełącznik zostanie cofnięty do pozycji 1.
Autor: Andy Balch

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.