Bardzo przydatna ściąga z poleceń Bash używanych w Raspberry Pi

Bardzo przydatna ściąga z poleceń Bash używanych w Raspberry Pi
Ponieważ praca na Raspberry Pi lub ogólnie w Linuksie jest praktycznie niemożliwa, bez konieczności wprowadzania poleceń w terminalu, oto lista często używanych poleceń Bash.

Terminal to czarne okno, w którym można tylko wpisywać tekst.
Czasami nosi nazwę Interfejs wiersza poleceń lub CLI (Command Line Interface).
Wprowadzane tutaj polecenia są wykonywane przez interpretera poleceń o złowieszczej nazwie Bash.
Istnieje wiele poleceń i większość poleceń akceptuje różnego rodzaju parametry i argumenty.
Aby dowiedzieć się, o co chodzi w danym poleceniu, możesz dodać do niego ‘—help’ (dwa myślniki), np.:
rm –help
W dalszej części ‘[ścieżka]’ odnosi się do ścieżki względnej lub bezwzględnej.
Ścieżka bezwzględna zaczyna się od ‘/’, np. ‘/Home/pi’.
Pełny wykaz w tabeli 1 poniżej:

Lista poleceń Bash obowiązujących w Raspberry Pi

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.