Chcę się rozwijać dzięki najnowszej i najlepszej wersji platformy Android…

Chcę się rozwijać dzięki najnowszej i najlepszej wersji platformy Android.
Dlaczego miałbym chcieć tworzyć AVD (Android Virtual Devices) dla starszych platform docelowych, takich jak Android 1.6, gdy dostępne są nowsze wersje zestawu Android SDK (Software Development Kits)?

Odpowiedź:

Chociaż oprogramowanie wewnętrzne słuchawki może być aktualizowane bezprzewodowo, nie każde urządzenie z Androidem będzie obsługiwać każdą przyszłą wersję oprogramowania.

Sprawdź dokładnie wersję oprogramowania układowego dostępną na każdym urządzeniu docelowym, zanim wybierzesz wersje SDK systemu Android, które będą obsługiwane i testowane przez aplikację.
Więcej informacji o wykorzystaniu różnych wersji platform w późniejszy wpisach.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.