Ciekawe wykonanie analogowego transoptora

Ciekawe wykonanie analogowego transoptora
r_204_11_2
Czasami konieczne jest wykonanie elektrycznie izolowanego połączenia w obwodzie.
Transoptor jest zwykle kluczowym elementem w takiej sytuacji.
W większości transoptorów pojedyncza dioda elektroluminescencyjna (nadajnik) i pojedyncza fotodioda (odbiornik) są optycznie połączone wewnątrz obudowy.
To rozwiązanie jest zadowalające do przesyłania poziomów cyfrowych (takich jak sygnały sterujące dla tyrystora), ponieważ muszą zostać przesłane tylko dwa stany logiczne (dioda LED włączona lub dioda LED wyłączona).
Dokładne sprzężenie (analogowe) nie jest, zatem konieczne.
Jeśli konieczne jest przeniesienie napięcia analogowego, ważne jest, aby napięcia na wejściu i wyjściu ściśle wzajemnie ze sobą się śledziły.
Aby było to możliwe, nadajnik i odbiornik muszą wykorzystywać porównywalne elementy, które są wbudowane w obwód analogowy.
Transoptory typu CNR200 i CNR201, które są dostępne w firmie Agilent (wcześniej Hewlett-Packard), zawierają wszystkie niezbędne elementy do takiej funkcji.
W jednej obudowie znajdują się dwie fotodiody i jedna dioda LED, z optycznym sprzężeniem między diodą LED i jedną z fotodiod.
Schemat pokazuje, w jaki sposób dioda LED nadajnika jest optycznie sprzężona z fotodiodą w odbiorniku.
Pozostała fotodioda jest wbudowana w nadajnik i zapewnia, że charakterystyka wzmacniacza nadajnika jest taka sama jak odbiornika.
Zakładając, że napięcie zasilania wynosi 5V, napięcia analogowe w zakresie od 0 do 3V można łatwo przenosić.
Napięcie izolacji między wejściem a wyjściem tego transoptora wynosi 1000V.
Wartość, którą można osiągnąć w praktyce, zależy od układu płytki drukowanej.
Autor: H. Steeman

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.