Co oznacza kod P0606 w systemie OBD II?

Co oznacza kod P0606 w systemie OBD II?
Odkryłem, że zapisanie kodu P0606 oznacza, że moduł sterujący silnikiem (ECM – engine control module)/moduł sterujący zespołem napędowym (PCM – powertrain control module) wykrył wadliwe działanie procesora.
Inne moduły sterujące, w tym moduł sterujący skrzynią biegów (TCM – transmission control module), moduł sterujący nadwoziem (BCM – body control module), moduł sterujący przeciwblokującym układem hamulcow (ABSCM – antilock brake system module), moduł sterowania systemem trakcji (TCSCM – traction control system module), moduł sterujący panelem wskaźników (IPCM – instrument panel control module), moduł antykradzieżowy (ATM – anti theft module) i wiele innych może również wykryć problem z procesorem i spowodować zapisanie kodu P0606.
Pojazdy wyposażone w system OBD II zwykle określają główny sterownik układu napędowego, jako PCM.
Głównym celem bloku PCM (powertrain control module) jest sterowanie działaniem silnika i skrzynią biegów, ale także sterowanie różnymi funkcjami innych wymienionych powyżej układów elektronicznych.
Nie oznacza to, że systemy te również nie będą miały własnego dedykowanego kontrolera i jest bardzo prawdopodobne, że będą miały.
Informacje (dane) są dzielone między tymi sterownikami za pomocą dużej i złożonej sieci okablowania znanej, jako sieć obszarowa kontrolera (CAN – Controller Area Network).
Po włączeniu zapłonu, jeszcze przed uruchomieniem silnika, blok PCM rozpoczyna serię autotestów w celu ustalenia, czy działa prawidłowo.
Jeśli blok PCM wykryje awarię zasilania, niedobór potencjału masy systemu lub błąd wewnętrzny procesora, kod P0606 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna awarii (MIL – malfunction indicator lamp).
W zależności od postrzeganej złożoności awarii, wielokrotne cykle zapłonu (z awarią) mogą być konieczne do wyświetlenia MIL.
Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0606?
Przepalony bezpiecznik ECM/PCM
Niesprawny przekaźnik zasilania ECM/PCM
Wadliwy układ ECM/PCM
Rozwarte lub zwarte okablowanie lub złącza w wiązce CAN
Niepewny pasek masy modułu sterującego lub przerwany przewód masy
Jakie są objawy kodu P0606?
Wiele i różnorodnych problemów z prowadzeniem silnika
Ostra lub nieregularna automatyczna zmiana biegów
Zmniejszone zużycie paliwa
Silnik może zgasnąć lub pracować nierówno (szczególnie na biegu jałowym)
Wahania po przyspieszeniu
Mogą być prezentowane inne problemy z modułami (ABS, TCS, IPC, BCM lub TCM)
Kody modułów ABS, TCS, IPC, BCM lub TCM mogą być również przechowywane
Jak rozwiązywać problemy z kodem P0606?
Diagnozowanie kodu P0606 może stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonego i dobrze wyposażonego technika.
Niemniej jednak istnieje kilka wstępnych testów, które można wykonać przed wyrzuceniem rąk w powietrze i stwierdzeniem uszkodzenia PCM (lub ECM).
Do tego potrzebny jest skaner diagnostyczny, woltomierz/omomierz cyfrowy (DVOM) oraz źródło informacji o pojeździe.
Rozpocznij od wizualnej kontroli wszelkich widocznych przewodów i wiązek związanych ze sterownikami pojazdu (niektóre pojazdy mogą mieć aż osiemnaście).
Zlokalizuj i sprawdź połączenia podwozia i silnika oraz użyj przyrządu pomiarowego, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są czyste, sprawne i bezpieczne.
Uzyskaj dostęp do modułów ECM (engine control module)/PCM powertrain control module) i sprawdź, czy nie ma na nim śladów uszkodzenia, obecności wody, przegrzania lub kolizji.
Jeśli PCM jest uszkodzony, zwłaszcza przez wodę, załóż, że będzie musiał zostać wymieniony.
Następnie będziesz chciał przetestować bezpieczniki układu zasilania i przekaźniki ECM/PCM.
Przetestuj i wymień przepalone bezpieczniki, pamiętając, że przepalone bezpieczniki są spowodowane zwartymi obwodami lub zwartymi elementami.
Zasięgnij informacji o pojeździe, aby uzyskać widoki z przodu złącza przekaźnika i przetestuj je zgodnie z zaleceniami.
Jeśli obecny jest kod zasilania ECM/PCM, należy zdiagnozować i naprawić go przed próbą zdiagnozowania kodu P0606.
Jeśli zasilanie i masy bloków ECM/PCM są nienaruszone, podejrzewaj, że uszkodzony są same bloki ECM/PCM.
Wymiana ECM/PCM (lub dowolnego innego sterownika) zwykle wymaga dopasowania oprogramowania pojazdu.
Można to zrobić za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela handlowego lub możesz zdecydować się na zakup wstępnie zaprogramowanego kontrolera.
Będziesz musiał podać dostawcy części między innymi numer serwisowy z oryginalnego sterownika, numer identyfikacyjny pojazdu i przebieg pojazdu.
Jeżeli dla twojego pojazdu jest dostępny zaprogramowany sterownik ECM/PCM, dostawca części udzieli ci dokładnych wymaganych informacji.
Kody związane z P0606
P0600 Awaria łącza komunikacji szeregowej
P0601 Błąd wewnętrzny sumy kontrolnej (check sum) pamięci modułu sterowania
P0602 Błąd oprogramowania modułu sterowania
P0603 Błąd wewnętrzny (KAM – Keep Alive Memory) modułu sterowania
Uwaga: W pamięci KAM przechowuje się informacje o warunkach eksploatacji pojazdu
P0604 Wewnętrzny błąd pamięci RAM modułu sterowania
P0605 Wewnętrzny błąd pamięci ROM (Read Only Memory) modułu sterowania
P0607 Działanie modułu sterowania
P0685 Przerwa w obwodzie sterowania przekaźnikiem mocy bloku ECM/PCM
P0686 Niski stan logiczny w układzie sterowania przekaźnikiem mocy bloku ECM/PCM
P0687 Wysoki stan logiczny w układzie sterowania przekaźnikiem mocy bloku ECM/PCM
P0688 Przerwa w obwodzie czujnika przekaźnika mocy bloku ECM/PCM
P0689 Niski stan logiczny obwodu czujnika przekaźnika mocy bloku ECM/PCM
P068A Przekaźnik mocy bloku ECM/PCM za wcześnie włączony
P068B Przekaźnik mocy bloku ECM/PCM włączony z opóźnieniem
Autor: Stephen Darby

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.